Kdo si chce objednat fotky a kartičky, nechť odevzdá řádně a čitelně vyplněnou objednávku vedoucímu mužstva juniorů do čtvrtka 25.10.2018. Na pozdější odevzdání objednávky nebude  brán zřetel !!!

Aktuality